Bildiriler

Özet Konular

12. Avrasya Üroonkoloji Kongresi’nde değerlendirilmek üzere gönderilen özetler, aşağıdaki ürolojik durumların tanı, cerrahi tedavi ve minimal invaziv prosedürlerin yanı sıra tedaviye bağlı komplikasyonların yönetimine odaklanmalıdır:

 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • Prostat Kanseri
 • BPH
 • Diğer Üroonkoloji Bildirileri

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 4. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Bildiri gönderimi için son tarih: 1 Ağustos 2022
 8. Kabul edilen bildirilerin özetlerini içeren bir “Özet Kitabi” kongre bitiminde pdf formatta kongre portalında yayınlanacaktır.