Bilimsel Program

Perşembe, 1 Eylül 2022
13:00 – 14:10 PROSTAT KANSERİ – Oturum I
  Oturum Başkanları: Selami Albayrak, Özkan Polat
13:00-13:15 PSA ve varyantlarının güncel kullanımı – Murat Bozlu
13:15-13:30 Prostat kanserinde tanı ve prognozda gelişmiş moleküler belirteçler – Hasan Doğan
13:30-13:45 Multiparametrik Prostat MR’da güncelleme – Rüştü Türkay
13:45-14:00 Perineal prostat biyopsisi yeni standart olabilir mi? – Akif Erbin
14:00-14:10 Tartışma
   
14:10 – 15:00 PANEL: Ürogenital Kanserlerde Dolaşımdaki Tümör Hücreleri ve Likid Biyopsi
  Oturum Başkanları: Emin Özbek, Hasan Turkez 
14:10-14:20 Prostat Kanseri – Mehmet Fatih Akbulut
14:20-14:30 Mesane Kanseri – Özcan Yıldız
14:30-14:40 Böbrek Kanseri – Selçuk Erdem
14:40-15:00 Tartışma
   
15:00 – 15:15 ARA
   
15:15 – 16:00 PANEL: COVID-19 ve Üroonkoloji
  Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Abdurrahman Işıkdoğan
15:15-15:30 Asistan eğitimi ne derece etkilendi? Nasıl telafi edilmeli? – Mehmet Özalevli
15:30-15:45 Tüm boyutlarıyla Tele-Tıp: Uygulama, potansiyel, sınırlar, hukuki durum – Erdem Koç
15:45-16:00 Onkolojik tedaviye erişimde aksaklıklar ve sonuçları – Ozan Yazıcı 
   
16:00 – 17:00 ASİSTAN OTURUMU: Olgu Paneli
16:00-16:30 Orta Riskli Lokalize Prostat Kanseri Olgusu 
  Oturum Başkanı+Panelistler: Erdem Kısa, Deniz Noyan Özlü, Ayberk İplikçi, Çağrı Kaçtan, Berk Ekenci
16:30-17:00 Küçük Böbrek Kitlesi Olgusu
  Oturum Başkanı+Panelistler: Turgay Turan, Salih Al, İbrahim Halil Albayrak, Rıdvan Cantürk, İbrahim Sibal
   
17:00 – 18:00 MORBİDİTE OTURUMU
  Oturum Başkanı: Hasan Salih Sağlam
17:00-17:15 Radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon: Önleyici yaklaşımlar ve güncel tedaviler – İsa Özbey
17:15-17:30 Intravesikal BCG’de gerçek durum: Morbidite, hasta uyumu, erken sonlandırma – Şaban Oğuz Demirdöğen
17:30-17:45 Testis kanserinde fertilite sorunları ve önleyici-tedavi edici yaklaşımlar Emre Can Polat
17:45-18:00 Palyatif – Sitoredüktif sistektomi: Morbiditesi ve avantajları – Alper Bitkin
   
18:00 – 19:00 Savaşların Gölgesinde Erzurum / Tufan Gündüz
  SALON B
15.00 – 16:10 Sözlü Bildiri Oturum 1
Oturum Başkanları: Asıf Yıldırım, Sakıp Erturhan
16.10 – 17.20 Sözlü Bildiri Oturum 2
Oturum Başkanları: Murat Can Kiremit, Ali Ünsal  
   
Cuma, 2 Eylül 2022
08:30 – 09:00 AÇILIŞ OTURUMU
09:00 – 10:15 PROSTAT KANSERİ – Oturum II
  Oturum Başkanları: Ural Oğuz, Salim Başol Tekin
09:00-09:15 Aktif izlemde takip protokolleri ne kadar kişiselleştirilebilir? – Oktay Akça
09:15-09:30 Prostat kanserinde neo-adjuvan tedavi mümkün mü? – Deniz Tural
09:30-09:45 Robot yardımlı radikal prostatektomide fonksiyonel ve onkolojik sonuçları iyileştirecek gelişmeler – A. Erdem Canda
09:45-10:00 Küratif tedavi sonrası PSA nüksünde görüntüleme – Emrah Yürük
10:00-10:15 Tartışma
   
10:15-10:30 ARA
   
10:30 – 11:30 PANEL: Prostat Kanserinde Fokal Tedavi
  Oturum Başkanı: Jean de la Rosette
10:30-10:45 Lezyonun hedeflenmesi – Jurgen Fütterer
10:45-11:00 Ne kadar “fokal” olabiliriz/olmalıyız? – Mark Emberton
11:00-11:15 Hangi teknoloji en iyisi? – Frank Bladou
11:15-11:30 Fokal tedavi sonrası takip – Art Rastinehad
   
11:30 – 12:00 OLGU PANELİ: Prostat Kanseri
  Oligometastatik Prostat Kanseri Olgusu
  Moderator: Asıf Yıldırım
  Panelists: Abdullah Demirtaş, Taner Korkmaz, Hilal Özmen
   
12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:00 – 13:30 UYDU SEMPOZYUMU
  Prostat Kanserinde İlk Biyopsi Öncesi Prostat MR’ının Önemi – Barış Bakır
   
13:30 – 14:10 UROLOG-UROPATOLOG BULUŞMASI (Hızlı Soru-Cevap Paneli)
  Oturum Başkanı: Pilar Laguna 
13:30-13:40 Prostat Kanseri:  Derya Balbay vs Güliz Barkan
13:40-13:50 Böbrek Kanseri:  Mustafa Soytaş vs Fadi Brimo
13:50-14:00 Mesane Kanseri: Öner Şanlı vs Eva Comperat
14:00-14:10 Testis Kanseri: Bülent Akduman vs Joao Machado Lobo
   
14:10 – 15:10 PROSTAT KANSERİ – Oturum III
  Lokalize prostat kanserinde definitif tedavi sonrası lokal nükste tedavi
  Oturum Başkanları: Turhan Çaşkurlu, Abdurrahim İmamoğlu
14:10-14:25 Radikal prostatektomi sonrası – Hasan Bakırtaş
14:25-14:40 Radyoterapi sonrası – Volkan Tuğcu
14:40-14:55 Fokal tedavi sonrası – Faruk Yencilek
14:55-15:10 Tartışma
   
15:10-15:25 ARA
   
15:25 – 16:10 PROSTAT KANSERİ – Oturum IV
  Oligometastatik prostat kanserinde tedavi
  Oturum Başkanları: Sakıp Erturhan, Metin Özkan, Gökhan Yaprak  
15:25-15:40 Ürolog gözüyle – Asıf Yıldırım
15:40-15:55 Radyasyon onkoloğu gözüyle – Yasemin Bölükbaşı 
15:55-16:10 Medikal onkolog gözüyle – Çağlayan Geredeli 
   
16:10 – 17:10 İLERİ EVRE HASTALIK VE SİSTEMATİK TEDAVİLER
  Oturum Başkanları: Ali Beytur, Mehmet Bilici
16:10-16:20 Non-metastatik hormon dirençli prostat kanserinde tedavi seçenekleri – Mehmet Çağlar Çakıcı
16:20-16:30 Metastatik prostat kanserinde biyobelirteçler ve moleküler hedefler – Mehmet Fatih Akbulut
16:30-16:40 Hormon duyarlı metastatik prostat kanserinde güncel tedavi –  Özlem Ercelep
16:40-16:50 Kastrasyon dirençli prostat kanserinde güncel tedavi – Mesut Şeker
16:50-17:00 Prostat kanserinde immünoterapi ve PARP inhibisyonu – Fatih Selçukbiricik
17:00-17:10 Tartışma
   
17:10 – 17:40 ÜRO-ONKOLOJİDE BELİRTEÇLER: ICUD konsültasyonlarının ürolojide güncel kullanımı
  Oturum Başkanı: Pilar Laguna
17:10-17:20 Prostat Kanseri – Laurence Klotz
17:20-17:30 Urotelyal Kanserler – Jeremy Teoh
17:30-17:40 Testis Kanseri – Pilar Laguna
   
17:40 – 18:00 TARTIŞMA: Biyopsi yapmadan Radikal Prostatektomi yapılabilir mi?
  Moderator: Jean de la Rosette
17:40-17:50 Evet – Rajeev TP
17:50-18:00 Hayır –Sarp Korcan Keskin
   
18:00 – 18:20 EAU KILAVUZLARI OTURUMU
  Oturum Başkanı: A. Erdem Canda
  Prostat kanserinde son iki yılda kılavuzda ne değişti? – Nicolas Mottet
   
18:20 – 19:00 EN İYİ MAKALELER
  Oturum Başkanı: Erbil Ergenekon
  Prostat Kanseri
18:20-18:40 Uroloji –  H. Cihan Demirel 
18:40-19:00 Onkoloji – Atakan Demir
   
  SALON B
10.00 – 11.00 Sözlü Bildiri Oturum 3
Oturum Başkanları: Kerem Taken, Doğan Ünal
11.00 – 12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 4 & Video Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Zeki Bayraktar, Çetin Dinçel
14:00 – 17:00 HoLEP – BipoLEP Kursu
  Kurs Başkanları: Bülent Erkurt, Nurettin Cem Sönmez
Eğitmenler: Taylan Oksay, Melih Balcı
   
Cumartesi, 3 Eylül 2022
08:00 – 09:00 ÜST SİSTEM UROTELYAL KANSERLERİ
  Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, İlhan Geçit
08:00-08-10 UTUC’da gecikmiş tanı; idrar sitolojisi, görüntüleme ve endoskopinin limitasyonları – Meftun Çulpan
08:10-08:20 UTUC’da yeni organ koruyucu yaklaşımlar – Yiğit Akın
08:20-08:30 UTUC’da neoadjuvan tedavinin yeri – Murat Araz 
08:30-08:40 UTUC tedavisi sonrası mesane nükslerinde önleyici yaklaşım ve takip nasıl olmalı? – Selçuk Şahin
08:40-08:50 UTUC tedavisinde LND: Sınırlar nedir ve Küratif potansiyel taşır mı? – Necip Pirinççi
08:50-09:00 Tartışma
   
09:00 – 10:00 MESANE KANSERİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Burak Turna, Hakan Harputluoğlu
09:00-09:15 Genetik ve moleküler arkaplan (Mesane kanseri ve UTUC) – Peter Black
09:15-09:30 Yüksek ve Çok Yüksek Riskli mesane kanserinde tedavi – Badrinath Konety
09:30-09:45 UTUC’da risk sınıflaması ve tedavi: Yeterince net mi? – Joyce Baard
09:45-10:00 Tartışma
   
10:00 – 10:15 ARA
   
10:15 – 11:15 PANEL : Urogenital Kanserlerde Yapay Zeka (Ürolojide Büyük-Veri)
  Oturum Başkanları: İhsan Karaman, Bülent Orhan
10:15-10:25 Ürolojide veri ağları – Simon Tanguay
10:25-10:35 Uroonkolojide yapay zeka – Nicolae Crisan
10:35-10:45 İnsan Zekasının Yeni Yoldaşı: ‘Yapay Zeka’ – Mehmet Koçak
10:45-10:55 Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dijital teknoloji dönüşümü – Şuayip Birinci
10:55-11:05 PSA tabanlı makine-öğrenme algoritmaları – Yılmaz Aslan
11:05-11:15 Tartışma
   
11:15 – 12:05 MESANE KANSERİ – Erken Evre
  Oturum Başkanları:  Ziya Akbulut, Ömer Levent Tuncay, Metin Öztürk
11:15-11:25 VI-RADS güncel durum, klinik yansımaları – Nesrin Gündüz
11:25-11:35 KİOMK ve KİMK’de moleküler alt tipleme – Orhan Koca
11:35-11:45 En-blok rezeksiyon – Kubilay Sabuncu
11:45-11:55 BCG yanıtsız hastalıkta tedavi seçenekleri (sistemik, intravezikal, cerrahi) – İsmail Ulus
11:55-12:05 Hangi diversiyon: hekim ve hasta gözüyle (Cerrahi, medikal ve yaşam kalitesi sonuçları açısından) – Alper Ötünçtemur
   
  UYDU SEMPOZYUMU
Metastatik Prostat Kanserinin Üroonkolojik Tedavisi ve Tedavi Sürecine Psikiyatrik Yaklaşım
12:05-12:20 Metastatik Prostat Kanserinde Androjen Deprivasyon Tedavisine Üroonkolojik Yaklaşım: Eligard – M. Derya Balbay
12:20-12:35 Metastatik Prostat Kanserinde Androjen Deprivasyon Tedavisi Sürecine Psikiyatrik Yaklaşım: Eligard – H. Nesrin Dilbaz
   
12:35 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:30 – 15:00 MESANE KANSERİ – İleri Evre
  Oturum Başkanları:  Sedat Soyupek, Faysal Dane
13:30-13:45 Oligometastatik mesane kanserinde tedavi seçenekleri – Uğur Boylu
13:45-14:00 Neoadjuvan tedavilerde güncel durum –  Murat Sarı
14:00-14:15 Mesane kanserinde adjuvan tedavide güncel durum – Mustafa Karaca
14:15-14:30 Metastatik mesane kanserinde immunoterapi – Umut Kefeli
14:30-14:45 Metastatik mesane kanserinde hedeflenmiş tedaviler – Mehmet Beşiroğlu
14:45-15:00 Tartışma
   
15:00 – 15:15 ARA
   
15:15 – 15:30 EAU KILAVUZLARI OTURUMU
  Oturum Başkanı: Öner Şanlı
  Mesane kanserinde son iki yılda kılavuzda ne değişti? – Paolo Gontero
   
15:30 – 16:00 EN İYİ MAKALELER
  Oturum Başkanı: Özkan Alan
  Mesane Kanseri
15:30-15:45 Son üroloji literatürünün en iyileri –  Özgür Efiloğlu
15:45-16:00 Son tıbbi onkoloji literatürünün en iyileri – Sinan Koca
   
16:00 – 17:30 BÖBREK KANSERİ
  Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Mahmut Gümüş, Yaşar Özgök
16:00-16:10 2022’de sitoredüktif nefrektominin yeri – Bekir Aras
16:10-16:20 Yüksek riskli RCC’de neoadjuvan ve adjuvan tedavi – Vedat Bayoğlu
16:20-16:30 Böbrek kanseri toplum taramasını hak eder mi? – Erkan Hirik
16:30-16:40 Böbrek kanserinde genetik tarama ne zaman gerekir – Ömer Yılmaz
16:40-16:50 Parsiyel Nefrektomi sırasında iskemik şartlar: teknik alternatifler, farkları ve klinik önemi –  Meftun Çulpan
16:50-17:00 RCC’de trombektominin püf noktaları ve tromboembolik komplikasyonlardan korunma – Faruk Özcan
17:00-17:10 RCC’de moleküler biyomarkerlar ve kişiselleştirilmiş tedavi – Mahmut Gümüş
17:10-17:20 Metastatik RCC’de güncel sistemik tedavi – Şahin Laçin
17:20-17:30 Tartışma
   
17:30 – 18:00 OLGU PANELİ
MESANE KANSERİ
  Oturum Başkanı: M. Derya Balbay
  Panelistler: Eyüp Veli Küçük, Hasan Rıza Aydın, Mehmet Ali Kaplan, Burak Erdemci
   
18:00 – 18:15 RCC’DE “STATE OF THE ART" KONUŞMA
  Oturum Başkanı:  Pilar Laguna
  RCC’de germline ve somatik mutasyonlar: Klinik pratiğe aktarılmaya hazır mı? – Abraham A. Hakimi
   
18:15 – 18:30 EAU KILAVUZLARI OTURUMU
  Oturum Başkanı: Bülent Akduman
  Böbrek kanserinde son iki yılda kılavuzda ne değişti? – Borje Ljungberg
   
18:30 – 19:00 EN İYİ MAKALELER
  Oturum Başkanı: Öner Odabaş
  Böbrek Kanseri 
18:30-18:45 Son üroloji literatürünün en iyileri – Eyyup Sabri Pelit
18:45-19:00 Son tıbbi onkolojinin en iyisi – Mehmet Ali Nahit Şendur
   
  SALON B
09:00 – 12:00 MR-US Füzyon Prostat Biyopsi Kursu
  Kurs Başkanları: Barış Bakır, Rüştü Türkay
Eğitmenler: Ahmet Yalçın, Gökhan Çalık
09:00 – 09:15 mpMRG – Temel Bilgiler  –  Ahmet Yalçın
09:15 – 09:30 Ürologlar İçin mpMRG Değerlendirme – Rüştü Türkay
09:30 – 09:45 Hedefe Yönelik Biyopsi – Gerekli mi? – Gökhan Çalık
09:45 – 10:00 Hedef yönelik biyopsi teknikleri – Avantaj ve Dezavantajları – Barış Bakır
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 12:00

MR/TRUS Prostat Füzyon Biyopsi – Hands on Work-Shop (Fantom Üzerinde) – Barış Bakır – Gökhan Çalık

14:00 – 16:00 Laparoskopik Adrenalektomi Kursu
  Kurs Başkanı: Şenol Adanur
Eğitmenlers: İlhan Geçit, Ramazan Gökhan Atış
16.00 – 17.00 Sözlü Bildiri Oturum 5
Oturum Başkanları: Yılmaz Aksoy, Serdar Aykan
17.00 – 18.00 Sözlü Bildiri Oturum 6
Oturum Başkanı: Turgut Yapanoğlu
   
Pazar, 4 Eylül 2022
08:00 – 09:15 TESTİS TÜMÖRLERİ VE DİĞER ÜROLOJİK KANSERLER – Oturum I
  Oturum Başkanları: İbrahim Karabulut, Ahmet Taner Sümbül
08:00-08:15 Testis tümörlerinde testis koruyucu yaklaşımlar – Halil Lütfi Canat
08:15-08:30 Minimal invaziv RPLND: Laparoskopik ve robot yardımlı RPLND: Standart tedavi olabilir mi? –  Sudhir Rawal
08:30-08:45 Endokrinolog gözüyle: Adrenal kitlelerde hormonal değerlendirme ve tedavi kararı – Habip Bilen 
08:45-09:00 BPH’de Medikal Tedaviler: Güncel Durum – Ahmet Emre Cinisoğlu
09:00-09:15 Tartışma
   
09:15 – 10:00 NADİR TÜMÖRLER VE ÖZELLEŞMİŞ MERKEZLER: UĞRAŞMAYA DEĞİYOR MU?
  Oturum Başkanları: Pilar Laguna, Philip Spiess, Mehmet Artaç
09:15-09:30 Penis kanseri – Philip Spiess
09:30-09:45 Testis Kanseri – Axel Heidenreich
09:45-10:00 Adrenal tümörler – Gustavo Villoldo
   
10:00 – 10:15 Break
   
10:15 – 10:55 TESTİS KANSERİ
  Oturum Başkanları: Pilar Laguna, Fatih Köse
10:15-10:25 Testis kanserinde takip: Yoğun mu esnek mi olmalı? – Florian Janisch
10:25-10:35 Klinik Evre II Seminomda RPLND seçeneği? – Sia Danesmand
10:35-10:45 Klinik Evre I Germ Hücreli Tümörlerin tedavi seçenekleri: Tartışmalı alanlar – David Nicol
10:45-10:55 Tartışma
   
10:55 – 11:10 EAU KILAVUZLARI OTURUMU
  Oturum Başkanı: Bülent Akduman
  Testis kanserinde son iki yılda kılavuzda ne değişti? – David Nicol
   
11:10 – 12:00 CERRAHİ OTURUMU
  Oturum Başkanı: Rahim Horuz
  Uroonkolojik cerrahi sonrasında rekonstrüksiyon
11:10-11:30 UTUC Cerrahisinde rekonstrüksiyon: Michael Grasso
11:30-11:50 Rektoüretral fistül cerrahisi: Anthony Mundy
11:50-12:00 Tartışma 
   
12:00 – 13:00 KONGRE ÖZETİ
  Oturum Başkanı: Şenol Adanur, Mesut Şeker
12:00-12:15 Prostat Kanseri  –  Mehmet Ezer
12:15-12:30 Mesane Kanseri ve UTUC – Tugay Aksakallı
12:30-12:45 Böbrek Kanseri – Bilal Hamarat
12:45-13:00 Testis Kanseri ve diğer tümörler – Emre Şam
   
13:00 KAPANIŞ