Dr. Ali Atan

Dr. Ali Atan 1993 yılında Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinden Üroloji uzmanlığını aldı, 1998 yılında Üroloji Doçenti ünvanı kazandı, 2011 yılında Üroloji profesörü oldu. Ayrıca Avrupa Cinsel Tıp Derneğinin (European Society of Sexual Medicine) 2016 yılında Madrid’de yaptığı sınavı geçerek Avrupa Cinsel Tıp Komitesi Üyesi (Fellow of European Committee of Sexual Medicine) ünvanı almıştır. Dr. Atan’ın genel ürolojinin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları ve basılmış makaleleri olmasına karşın özel ilgi alanları erkek androloji, prostat hastalıkları ve uretra darlıklarının cerrahi tedavisidir. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslararası dergilerde yayımlanmış yüzden fazla makalesi vardır.