Dr. Bilal Eryıldırım

Dr. Bilal Eryıldırım

Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi mezunu olup, üroloji ihtisasını Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayarak 2001 yılında üroloji uzmanı olmuştur. Aynı hastanede 2011 yılına kadar başasistan olarak çalışmış ve sonrasında 2011-2012 yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır, bu dönemde Doçentlik ünvanı kazanmıştır. 2012 yılında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine geri dönmüş ve 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosuna geçmiştir. 2020 Yılında Profesörlük kadrosuna atanmış olup, halen SBÜ Hamidiye Uluslararası Tıp fakültesi Üroloji Anabilim Dalı başkanıdır.