Dr. Eyüp Veli Küçük

Dr. Eyüp Veli Küçük

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Üroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul   

Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul   

EĞİTİM & DENEYİM 

2019 – Halen

İdari ve Eğitim Sorumlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği İstanbul, Türkiye

2019 – Halen

Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği İstanbul, Türkiye

2017 – 2019

Başhekim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimlik, Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu Yardımcılığı, İstanbul, Türkiye

2017

Üroloji Doçenti, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul, Türkiye

2014 – 2017

İdari Sorumlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği İstanbul, Türkiye

2013

Başhekim Yardımcısı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği İstanbul, Türkiye

2010 – 2014

Başasistan, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (Şef: Prof. Dr. Eyüp Gümüş) İstanbul, Türkiye

2010

Askerlik Görevi Üroloji Uzmanı Tabip Teğmen, Beykent Jandarma Hastanesi, Ankara, Türkiye

2008 – 2010

Başhekim, Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edirne, Türkiye

2006 – 2008

Üroloji Uzmanı, (Mecburi Hizmet) Mardin Devlet Hastanesi Mardin, Türkiye

2001 – 2006

Üroloji Uzmanlık Eğitimi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği (Şef: Doç. Dr. M.İhsan KARAMAN) İstanbul, Türkiye

1993 – 2000

Tıp Doktoru, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul, Türkiye

ÜYELİKLER

• American Urological Association (AUA)

• European Association of Urology (EAU)

• European Society for Sexual Medicine (ESSM)

• Türk Üroloji Derneği (2017 Kasım – Halen Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri)

• Avrasya Üroonkoloji Derneği

• Robotik Cerrahi Derneği

• Androloji Derneği

DANIŞMANLIK YAPTIĞI TIPTA UZMANLIK TEZLERİ

• Ferhat Yakup SUÇEKEN, (2013), Kronik prostatitli hastaların ağrı tedavisinde akupunktur ve medikal tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması; prospektif, randomize çalışma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Tez Danışmanı: Dr. Eyüp Veli KÜÇÜK)

• İsmail EVREN, (2013), Psikojenik erektil disfonksiyonda akupunktur ve medikal tedavinin karşılaştırılması: prospektif, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Tez Danışmanı: Dr. Eyüp Veli KÜÇÜK)

• Mehmet Serdar BUGDAY, (2012), Aynı Klinikte yapılan 200 perkütan nefrolitotomi operasyonu uygulanan daha önce perkütan eğitim almış ve almamış iki farklı cerrahın iki dönem sonuçlarının çapraz değerlendirilmesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Tez Danışmanı: Dr. Eyüp Veli KÜÇÜK)

• Atılım ADIGÜZEL, (2018), Konjenital Penil Kurvatur ve Peyronie Hastalığına bağlı oluşan penil kurvatur için yapılan cerrahilerde başarıyı etkileyen faktörler, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Tez Danışmanı: Dr. Eyüp Veli KÜÇÜK)

EDİTÖRYAL GÖREVLER

•  Dergi Ulakbim, Editör-In-Chief Haydarpasa Numune Med J 2017-2020

•  Dergi SCI-Expanded, Andrologia, Hakemlik Sayısı:2

• Dergi Diğer endeksler, Annals of Clinical Cytology and Pathology, Hakemlik Sayısı:2

• Dergi SCI-Expanded, International Urology and Nephrology, Hakemlik Sayısı:4

• Dergi Diğer endeksler, JSM Renal Medicine, Hakemlik Sayısı:1

• Dergi SCI-Expanded, Urology Journal, Hakemlik Sayısı:1

• Dergi Ulusal TR Dizin , The New Journal of Urology, Hakemlik Sayısı:4

• Dergi SCI-Expanded, Gold Urpology, Hakemlik Sayısı:1

•  Dergi Ulakbim, Bakırköy Tıp Dergisi, Hakemlik Sayısı:2

ÖDÜLLER

• American Urological Association Annual Meeting 2012. En İyi Poster Ödülü

A comparison of the outcomes with “surgeon-tailored” mesh versus industrial kits in transobturator tape surgery.

• 4. İşlevsel Üroloji ve Kadın ürolojisi Kongresi 2015. En İyi Video Ödülü

Uzun ve çok dar anterior üretra darlıklarında çift taraflı dorsal ve ventral ağız greft üretroplasti