Dr. Mehmet Ezer

Dr. Mehmet Ezer

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye