Dr. Sarp Korcan Keskin

Dr. Sarp Korcan Keskin

Oxford Üniversitesi Ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye