Sosyal Konuşma

Savaşların Gölgesinde Erzurum

1 Eylül 2022 18:00

Prof. Dr. Tufan Gündüz

1964 yılında Tomarza/Kayseri’de doğdu. 1987 yılında GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1996’da “Bozulus Türkmenleri 1540-1640” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazarın eserleri:

1. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, İstanbul 2005.

2. Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, İstanbul 2005.

3. Uzun Hasan-Fatih Mücadelesi Döneminde Doğu’da Venedik Elçileri, Caterino Zeno ve Ambrogio Contarini’nin Seyahatnâmeleri, İstanbul 2006.

4. Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, Giovanni Maria Angiolello,Venedikli Bir Tüccar, Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahatnâmeleri, İstanbul 2007.

5. Anadolu’da Türkmen Aşiretleri/Bozulus Türkmenleri 1540-1640, İstanbul

2008.z

6. Bozkırın Efendileri, Türkmenler Üzerine Makaleler, İstanbul 2009.

7. Son Kızılbaş Şah İsmail, İstanbul 2010.

8. Nisan’ın İki Günü (Roman), İstanbul 2011.

9. Allahimanet Bosna, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçleri 1878-1912,

İstanbul 2012.

10. Oruç Bey Bayat, İlişkiler Bir Şiî-Katolik, Oruç Bey Bayat’ın Seyahatnamesi,

İstanbul 2014.

11. Anonim, Kızılbaşlar Tarihi/Tarih-i Kızılbaşan, İstanbul 2015.

12. Kızılbaşlar, Osmanlılar, Safeviler, İstanbul 2015.

13. Büyük Olayların Kısa Tarihi I, İstanbul 2015.

14. Alahimanet Bosno, Migracija Bošnjaka na teritoriju Osmanskog carstva 1879-

1912, İstanbul 2016.

15. Büyük Olayların Kısa Tarihi II, İstanbul 2016.

16. Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 2017.

17. Kur’an ve Kılıç, Türkler Nasıl Müslüman Oldu?, İstanbul 2018.

18. Tarih Bizi Çağırıyor (Pelin Çift ile birlikte), İstanbul 2018.

19. Dede Korkut Destanları, İstanbul 2018.

20. Onun Yolunda Biz, İstanbul 2019.

21. Bedel, Taht-ı Âli Baht-ı Osmânî, İstanbul 2020.

Yazarın ayrıca Nisan’ın İki Günü adlı bir romanı ve bu romandan uyarlanan Bir İnce Sızı Nisan 1915 adlı tiyatro oyunu bulunmaktadır.